Directia Judeteana de Statistica Brasov

  
    Directia Judeteana de Statistica Brasov

(DJS Brasov) functioneaza ca institutie publica cu personalitate juridica, finantata de la bugetul de stat, in subordinea Institutului National de Statistica, organ de specialitate al administratiei publice, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului.
Director executiv :
Ion Popescu
Telefon: 0268 413 872
Fax: 0268 419 093
Email: ion.popescu@brasov.insse.ro 
Director executiv adjunct : Mihaela Felicia PateaFax: 0268 419 093
Email: mihaela.patea@brasov.insse.ro

Directia Judeteana de Statistica Brasov are urmatoarea structura organizatorica: 

Serviciul de productie statistici economice       sef servciu: Mihaela CucuTelefon:  0268 413 845 Telefon:  0268 415 956
Telefon:   0268 415 673Fax: 0268 475 654

E-mail: tele@brasov.innse.ro

Serviciul dezvoltare sistem statistic teritorial si statistica preturilor       sef serviciu: Dana Gherasim
Telefon: 0268 414 408
Fax: 0268 419 093
E-mail: Serviciul de productie statistici sociale Telefon:  0268 419 094
Telefon:  0268 413 766
Telefon:  0268 415 270
Fax: 0268 419 093
E-mail: Compartimentul de sinteza, coordonare, diseminare si relatii cu publicul Telefon:  0268 419 552
Fax: 0268 419 093
E-mail: tele@brasov.innse.ro

 Compartimentul gestionare resurse umane si contabilitate

Telefon:  0268 419 094
Fax: 0268 419 093
E-mail: tele@brasov.innse.ro

Atributiile Directiei Judetene de Statistica Brasov

    Directia Judeteana de Statistica Brasov, institutie publica cu personalitate juridica finantata de la bugetul de stat, in subordinea Institutului National de Statistica, organizeaza si intretine sistemul informational statistic in profil teritorial.

    Directia Judeteana de Statistica Brasov are ca obiect de activitate culegerea, prelucrarea, stocarea, analiza, difuzarea rezultatelor cercetarilor statistice si constituirea la nivel teritorial a seriilor de date statistice, oficiale cu caracter economic, financiar, social, demografic, juridic necesar elaborarii politicii economice si sociale, informarii opiniei publice; asigurarea veridicitatii datelor furnizate de catre agentii economici si sociali, serviciile publice, organismele guvernamentale si nonguvernamentale, care se gasesc sau isi desfasoara activitatea pe raza judetului Brasov; realizarea lucrarilor din programele anuale de activitate stabilite de INS, publicarea si diseminarea datelor statistice.

     in realizarea obiectului de activitate, ce se intemeiaza pe principiile autonomiei, confidentialitatii, transparantei, relevantei, proportionalitatii, deontologiei statistice si a raportului cost/eficienta, Directia Judeteana de Statistica Brasov are urmatoarele atributii:

 • asigura culegerea, verificarea, prelucrarea si analiza datelor statistice de la agentii economici si sociali pentru cercetarile prevazute in Programul Cercetarilor Statistice aprobat;
 • organizeaza si efectueaza cercetari statistice cu caracter special cum ar fi: recensaminte, anchete selective si alte cercetari statistice pe baza dispozitiilor primite de la INS;
 • organizeaza perfectionarea pregatirii profesionale in domeniul statisticii pentru personalul din Directia Judeteana de Statistica Brasov;
 • organizeaza instruiri, indruma si acorda asistenta metodologica unitatilor economice si sociale pentru completarea formularelor;
 • participa la experimentarea si definitivarea metodologiilor statistice elaborate de INS;
 • propune solutii pentru imbunatatirea sistemului de indicatori, a formularelor de colectare a datelor statistice precum si a metodologiei de organizarea si realizare a cercetarilor asupra agentilor economici sau asupra gospodariilor populatiei;
 • asigura aplicarea normelor legale si a celor stabilite de INS cu privire la determinarea si publicarea indicatorilor statistici;
 • furnizeaza catre INS datele si informatiile statistice la perioadele si termenele prevazute in planul de activitate;
 • informeaza administratia publica locala, la solicitarea acesteia, asupra evolutiei principalilor indicatori de dezvoltare economico-sociala si a principalelor aspecte ce intervin in economia judetului;
 • prezinta semestrial INS-ului informari asupra activitatii desfasurate;
 • editeaza anuare, breviare, buletine si alte publicatii la nivelul judetului Brasov;
 • indeplineste orice atributii stabilite de INS prin acte normative pentru domeniul ei de activitate.

    in indeplinirea atributiilor, Directia Judeteana de Statistica Brasov are dreptul:

 • sa solicite date si informatii statistice de la toate persoanele fizice si juridice care se afla, detin capital sub orice forma sau desfasoara o activitate de orice fel pe teritoriul Romaniei si de la toate persoanele de cetatenie romana cu domiciliul in Romania, care se afla sau desfasoara activitate pe teritoriul altor tari;
 • sa efectueze, cu aparatul propriu si alti colaboratori externi, cercetari statistice prin culegere directa a adatelor statistice privind fenomenele economice si sociale;
 • sa aplice amenzi contraventionale in baza OG nr.9/1992 privind organizarea statisticii oficiale republicata in MO partea I nr. 763/18.10.2002, pentru refuzul sau intarzierea din culpa a furnizarii datelor statistice solicitate, comunicarea de date eronate sau incomplete, refuzul de a prezenta organelor de control statistic materialele si evidentele necesare verificarii datelor statistice, ca si pentru neaplicarea masurilor dispuse de organele de control statistic;
 • sa solicite de la INS datele si informatiile statistice privind indicatorii calculati pe judet si la nivel de tara, pentru efectuarea de analize si comparatii pe judete, in cadrul regiunilor statistice, precum si intre regiuni.

Galerie foto

Harta

close-1257804

Parerea ta ne intereseaza!

Written by Paul

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Primaria Constanta

Predeal