Institutul de boli infectioase prof. dr. Matei Bals Bucuresti Institute medicale in Bucuresti Boli Infectioase


Manager
– Prof. Univ. Dr. Streinu – Cercel Adrian
Secretariat ManagerTelefon: 021 318 60 90

Comitet Director

Director Medical – Dr. Bacruban Rodica

Director Dezvoltare Medicala – Dr. Petrea Sorin
Director Financiar – Contabil – Ec. Dumitrascu Daniela
Director Resurse Umane – Ec. Niculescu Florenta
Director de ingrijiri – As. Med. Princ. Popovici Steluta
Director Administrativ – Ec. Chirca Vasile
Director pentru Managementul Calitatii – Psih. Chirila Odette
Consiliul Consultativ are urmatoarea componenta:

2 reprezentanti ai Ministerului Sanatatii:

Jr. Carmen ComandasuDr. Ileana Tudoran

Managerul Institutului:

Prof. Univ. Dr. Adrian Streinu-Cercel

2 reprezentanti ai universitatii de medicina:

Conf. Dr. Monica LuminosConf. Dr. Otilia Benea2 reprezentanti ai mediului de afaceri, nominalizati de patronatele reprezentantive la nivel national pentru spitalele din reteaua

Ministerului Sanatatii:

Dan BadeaGrigore Varlan

Sectii si compartimente

 • Sectia clinica I – boli infectioase adulti                                 51 paturi
 • Sectia clinica II – boli infectioase adulti                                51 paturi
 • Sectia clinica III – boli infectioase adulti                               51 paturi
 • Sectia clinica IV – boli infectioase adulti                              51 paturi
 • Sectia clinica V – boli infectioase adulti                               38 paturi
 • Sectia clinica VI – boli infectioase adulti                              38 paturi
 • Sectia clinica VII – terapie intensiva adulti                           20 paturi
 • Sectia clinica VIII – boli infectioase HIV/SIDA copii               55 paturi
 • Sectia clinica IX – boli infectioase copii                                65 paturi
 • Sectia clinica X – boli infectioase copii                                 65 paturi
 • Sectia clinica XI –  boli infectioase copii                               65 paturi
 • Sectia clinica XII – terapie intensiva copii                             20 paturi
 • Sectia clinica XIII – boli infectioase HIV/SIDA copii                26 paturi
 • Sectia boli infectioase – MapN                                             84 paturi
 • CPU-S
 • insotitori               insotitori
 • Spitalizare de zi – HIV/SIDA – adulti                                       5 paturi
 • Spitalizare de zi – HIV/SIDA – copii                                        5 paturi
 • Farmacie
 • Unitate de transfuzie sanguina 
 • Sterilizare
 • Laborator de analize medicale 
 • Laborator radiologie si imagistica medicala
 • Laborator explorari functionale
 • Serviciul de anatomie patologica

                                 – compartiment citologie                                 – compartiment histopatologie

                                 – compartiment prosectura 

 • Laborator genetica moleculara 
 • Compartiment endoscopie digestiva si bronsic
 • Compartiment de recuperare, medicina fizica si balneologie (baza de tratament)
 • Cabinete boli infectioase adulti
 • Cabinete boli infectioase copii
 • Cabinet dispensarizare boli infectioase – adulti si copii
 • Cabinet boli infectioase (consultatii preimunizare si vaccinari, altele decat antirabic)
 • Cabinet stomatologie 
 • Serviciul statistica, informatica si arhiva medicala   – Biroul evaluare si statistica medicala              – Biroul informatica si arhiva medicala
 • Fisier informatii
 • Fisier, programari, internari-externari – spitalizare de zi
 • Birou internari – externari – adulti
 • Birou internari externari copii 
 • Compartiment pentru monitorizarea si evaluarea infectiei HIV/SIDA in Romania
 • Centrul antirabic 
 • Serviciul de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale
 • Biblioteca
 • Unitatea mobila de asistenta HIV/SIDA

Ambulatoriu integrat cu cabinete in specialitate :- cardiologie, neurologie, psihiatrie, oftalmologie, O.R.L., dermatovenerologie,  psihologie, chirurgie generala, obstetrica-ginecologie,  neurologie pediatrica, medicina muncii, endocrinologie Compartiment asistenta si servicii sociale

Activitate de cercetare

 • Laborator de cercetare aplicativa :

   – colectiv de cercetare a circulatiei si rezistentei microbiene in teritoriu   –  colectiv de cercetare, sinteza si elaborare ghiduri practice de antibioticoterapie   –  colectiv de cercetare stiintifica de laborator clinic si paraclinic

   – colectiv de cercetare a actiunii medicamentelor antiinfectioase si de evaluare a  reactiilor adverse ale acestora      

 • Centru de testare voluntara HIV 
 • Centru Roman HIV/SIDA 
 • La nivelul Institutului va functiona Academia europeana HIV/SIDA si boli infectioase
 • Aparat functional
 • Compartiment securitatea muncii, PSI, protectie
 • civila si situatii de urgenta
 • Compartiment comunicare si relatii cu publicul
 • Serviciul financiar
 • Serviciul contabilitate
 • Serviciul R.U.N.O.S:
 • Biroul salarizare si normare a muncii
 • Biroul resurse umane, invatamant si organizarea muncii
 • Serviciul aprovizionare, transport, achizitii publice, contractari si administrativ
 • Biroul achizitii publice si contractari si transport
 • Biroul administrativ
 • Garderoba
 • Lenjerie
 • Bloc alimentar
 • Centrala telefonica
 • Compartiment sera-curte
 • Compartiment juridic
 • Birou audit intern
 • Serviciul tehnic

Conditii de internare
Bilet de internare de la medicul de familie sau medicul specialist 

Dovada calitatii de asigurat :

 • Documente care trebuie prezentate furnizorului de servicii medicale pentru a dovedi calitatea de asigurat:
 • Salariat – Act de identitate si adeverinta eliberata de angajator care poarta viza casei de asigurari de sanatate.
 • Persoana fizica autorizata (PFA) – Act de identitate si dovada ultimei plati la FNUASS.
 • Persoanele fizice fara venit obligata sa se asigure – Act de identitate si ultima chitanta de plata in care este stipulata ultima luna/trimestru pentru care s-a platit, adeverinta coasigurat
 • Pensionar – Act de identitate si ultimul cupon/talon de pensie.
 • Copii in varsta de pana la 18 ani – Act de identitate, daca nu realizeaza venituri din munca.
 • Elevii, ucenicii peste varsta de 18 ani si sub 26 de ani daca nu realizeaza venituri din munca – Act de identitate si adeverinta de elev sau carnetul de elev vizat la zi.
 • Absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni – Act de identitate si un act din care sa rezulte absolvirea liceului.
 • Studentii daca nu realizeaza venituri din munca – Act de identitate si adeverinta de student sau legitimatia de student vizata la zi.
 • Tinerii cu varsta de pana la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a copilului si nu realizeaza venituri din munca sau nu sunt beneficiari de ajutor social – Act de identitate, act doveditor ca provine din sistemul de protectie a copilului, declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca se afla in ingrijirea altei persoane si a documentelor eliberate de unitatile fiscale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile si/sau nu este beneficiar de ajutor social.
 • somer – Act de identitate si carnetul si/sau adeverinta eliberata de – AJOFM.
 • Beneficiar de ajutor social – Act de identitate si adeverinta eliberata de primarie din care sa rezulte calitatea de asistat social conform Legii nr. 416/2001.
 • Persoane cu handicap – Act de identitate, certificat de incadrare intr-un grad de handicap, vizat periodic, si documentul eliberat de unitatile fiscale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile.
 • Asigurarea de sanatate facultativa (membrii misiunilor diplomatice, cetatenii straini si apatrizii care se afla temporat in tara si nu au solicitat viza de lunga sedere, cetatean roman cu domiciliul in strainatate care se afla temporat in tara) – Act de identitate si dovada calitatii de asigurat se face cu ultima chitanta de plata in care este stipulata ultima luna/trimestru pentru care s-a efectuat plata.
 • Beneficiari legii speciale (Decretul Lege nr. 118/1990: veteran de razboi, erou-martir al revolutiei, etc.) – Act de identitate, un document doveditor in acest sens, eliberat de institutia abilitata sa elibereze acest act (vezi mai jos) si document eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile, altele decat cele din pensii.
 • Detinutii politici – Certificatul din care reiese ca sunteti incadrat in prevederile Legii nr. 118/1990.
 • Eroii Revolutiei din decembrie 1989 – Certificatul de erou al Revolutiei.
 • Veterani de razboi – Legitimatia de veteran.
 • Femeile insarcinate, daca nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara – Act de identitate, adeverinta medicala si documentul eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile sau, pe baza documentelor justificative, ca realizeaza venituri sub salariul de baza minim brut pe tara.
 • Lauzele, daca nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara – Act de identitate, certificatului de nastere a copilului si documentul eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile sau, pe baza documentelor justificative, ca realizeaza venituri sub salariul de baza minim brut pe tara.
 • Bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, pana la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte surse – Act de identitate si un document care sa ateste boala inclusa in programele nationale de sanatate.
 • Coasiguratul – Act de identitate si un document care atesta calitatea de asigurat a persoanei in intretinerea careia se gaseste coasiguratul. Pot fi coasigurati urmatoarele categorii de persoane: sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate.
 • Persoanele care se afla in concediu medical pentru incapacitate temporara de munca – Act de identitate si adeverinta emisa de angajator.
 • Persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane si se afla in timpul procedurii necesare stabilirii identitatii – Act de identitate si adeverinta eliberata in acest sens de institutiile din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor.
 • Cetatenii straini si apatrizii care au solicitat si obtinut prelungirea dreptului de sedere temporara sau au domiciliul in Romania – Act de identitate (pasapoarte) si document eliberat de casa de asigurari de sanatate.
 • Cetatenii straini care au domiciliul in strainatate – Act de identitate (pasapoarte) si cardul european de asigurari de sanatate.Dr. Marian Vasile

 Buletinul sau cartea de identitate.

Colectivul Medical:

 • Dr. Adrian Abagiu
 • Asist. univ. dr. Catalin Apostolescu
 • sef de lucrari dr. Victoria Arama
 • Dr. Rodica Bacruban
 • Biolog pr dr. in biologie Dorina Banica
 • sef de lucrari dr. Elisabeta Benea
 • Dr. Smaranda Botea
 • Dr. Oana Captaru
 • Dr. Bogdan Carciumaru
 • Asist. univ. dr. Florin Caruntu
 • Prof. dr. Mircea Chiotan
 • Dr. Tatiana Coltan
 • Dr. Gabriel Coltan
 • Dr. Georgeta Constantinescu
 • Dr. Carmen Craciun
 • Dr. Iuliana Darasteanu
 • Asist. univ. dr. Sorinela Diaconu
 • Biolog Magdalena Dinu
 • Prof. univ. dr. Madelena Dragan
 • Dr. Ruxandra Draghicenoiu
 • Sef de lucrari dr. Mihaela Anca Dragoi
 • Dr. Dorina Duma
 • Asist. univ. dr. Roxana Dumitriu
 • Dr. Stefan Dumitru
 • Dr. Florin Duna
 • Chimist Georgeta Funieru
 • Dr. Felicia Georgescu
 • Dr. Elena Gheorghe
 • Chimist Adriana Gibescu
 • Sef de lucrari dr. Livia Hara
 • Chimist Silviu Hontaru
 • Asist. univ. dr. Adrian Hristea
 • Sef de lucrari dr. Simona Iacob
 • Dr. Rozina Iagaru
 • Dr. Mihai-Gheorghe Ionescu
 • Dr. Mihaela Iosipenco
 • Dr. Stefan Iosu
 • Asist. univ. dr. Doina Iovanescu
 • Psiholog Carina Jalba
 • Dr. Gheorghita Jugulete
 • Asist. univ. dr. George Jugulete
 • Chimist – coord. biochimie Viorica Leoveanu
 • Sef de lucrari dr. Luminita-Monica Luminos
 • Biolog Simona Manaila
 • Dr. Domnita-Ruxandra Mantescu
 • Dr. Mariana Mardarescu
 • Dr. Violeta Marinescu
 • Biolog sp. Daniela Maxim
 • Biolog pr Carmen Mutu
 • Dr. Raluca Mihaela Nastase
 • Prep. univ. dr. Silvia-Elena Neagoe
 • Dr. Mihai Olariu
 • Chimist Maria Orbisor
 • Dr. Dan Otelea
 • Dr. Marilena Palaghita
 • Chimist pr Eleonora Pascu
 • Dr. Elena Argentina Petre
 • Dr. Cristina Petre
 • Dr. Sorin Petrea
 • Dr. Manuela Podani
 • Biolog coordonator imunologie Madalina Georgiana Popa
 • Dr. Georgeta Popa
 • Dr. Alexandra Popescu
 • Asist. univ. dr. Cristina Popescu
 • Asist. univ. dr. Gabriel Popescu
 • Dr. Georgeta Preda
 • Asist. univ. dr. Liliana Preotescu
 • Dr. Cristina Radulescu
 • Asist. univ. dr. Doina Ranga
 • Prof. dr. Ileana Rebedea
 • Dr. Cleo-Nicoleta Rosculet
 • Dr. Adina Stancescu
 • Dr. Florica Staniceanu
 • Conf. dr. Adrian Streinu Cercel
 • Dr. Cristina Tenea
 • Asist. univ. dr. Ana Maria Tudor
 • Dr. Ligia Vadanici

Galerie foto

Harta

close-2433213

Parerea ta ne intereseaza!

Written by Paul

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

GIPHY App Key not set. Please check settings

QUIZ: Can You Guess What Type Of Music Each Person Is Listening To? Trivia Quiz

Casa de Cultura Cluj Napoca