Spitalul C.F.R Timisoara Spitale din Timisoara Institutii medicale Servicii medicale

Manager: Dr. Romeo Claudiu Barlea

Director Financiar-Contabil: Ada Burlan

Director Medical: Conf. Dr. Lighezan Daniel

sefi Sectii sef Sectie Clinica Chirurgie: Prf. Dr. Adalbert Szucsik sef Sectie Clinica Medicina Interna: Prof. Dr. Ioan Romosan  sef Sectie A.T.I.: Dr. Ofelia Enache  sef Sectie O.R.L.: Dr. Radu Barbos

sef Sectie Oftalmologie: Dr. Liliana Miculita

sefi Laboratoare sef Laborator Analize Medicale: Dr. Anca Voinea  sef Laborator Radiodiagnostic: Dr. Maria Savulea 

sefi Ambulatorii de Specialitate

sef Ambulator de Specialitate C.F. Timisoara: Dr. Blanca Bota

sef Ambulator de Specialitate C.F. Arad: Dr. Carmen Corina Corcoz 

sef Laborator C.F. si Auto de Psihologie: Psiholog Gelu V. Todea

Ambulatoriul de Specialitate C.F. Timisoara

Adresa: Str. Garii nr. 1, Timisoara. Telefon: 0256 203 056 Fax: 0256 493 375

Laboratorul C.F. si Auto de Psihologie

Adresa: Bulevardul Republicii nr. 27, Timisoara.
Telefon: 0256 201 764; 0256 201 763

Telefoane interioare:

 • Secretariat: 101
 • Manager: 110
 • Contabilitate: 113
 • Aprovizionare: 112
 • Achizitii publice: 111
 • Statistica: 109
 • Resurse umane: 114
 • Ambulanta: 116
 • Birou internari: 215
 • Poarta: 105
 • Sectia Clinica Medicina Interna: 103
 • Sectia Clinica Chirurgie: 102
 • A.T.I.: 104
 • Laborator Radiodiagnostic: 210
 • Compartiment Neurologie, Compartiment Psihiatrie: 212
 • Laborator Analize Medicale: 108
 • Casierie: 223
 • Magazie: 216
 • Sectia O.R.L., Sectia Oftalmologie: 106
 • Farmacie: 107
 • Compartiment Gastroenterologie: 211

*Pentru sugestii si sesizari ne puteti contacta si la adresa de e-mail: spitalcft@rdslink.ro

Proceduri pentru internare

Internarea de urgenta

Conform legii asigurarilor de sanatate, toti pacientii cu domiciliul in Romania beneficiaza de asistenta medicala de urgenta gratuita.

Criteriul de stabilire a urgentelor pe baza carora se efectueaza internarea pacientilor care nu dovedesc calitatea de asigurat sunt:

 • urgente medico-chirurgicale sau orice alta situatie in care este pusa in pericol viata pacientului sau au acest potential;
 • boli cu potential endemo-epidemic.

in cazul pacientilor neasigurati incetarea/continuarea starii de urgenta este certificata de medicul curant, este inscrisa in FO si vizata de seful de sectie.

Pacientul neasigurat trebuie informat de incetarea starii de urgenta si de obligativitatea de a-si clarifica situatia conform cu procedura de mai jos.

Mentinerea acestuia in spital dupa expirarea perioadei considerata de catre medic ca stare de urgenta se face doar pe cu conditia platii cheltuielilor de spitalizare conform tarifelor stabilite de Comitetul Director, pe zi de spitalizare continua sau de zi. 

Internarea in spitalizare continua/de zi

Medicul curant are urmatoarele obligatii:

 • Solicita biletul de trimitere;
 • Solicita sefului de sectie avizul in vederea internarii;
 • Informeza pacientul despre diagosticsi procedurile care urmeaza sa fie efectuate;
 • Informeaza pacientul privind capacitatea spitalului de a asigura tratamentul medical. in cazul in care pacientul nu are calitatea de asigurat, el va fi informat de conditiile de internare conform celor mentionate mai sus, respectiv de suportare a contravalorii cheltuielilor de spitalizare.

Pacientul:

Se prezinta la biroul de internari cu:

 • Actul de identitate
 • Biletul de trimitere/internare de la medicul de familie sau specialist din ambulator si contrasemnat de medicul care efectueaza internarea;
 • Obligatoriu dovada calitatii de asigurat eliberat de CJAS de domiciliu sau adeverinta tip conform legislatiei in vigoare de la locul de munca cu mentiunea ca s-a platit contributia la C.A.S si numarul de zile de concediu medical acordate in ultimele 12 luni anterioare datei internarii pacientului.

Biroul de internari:

 • Solicita de la pacient actele necesare internarii (enumerate mai sus), completeaza cu exactitate toate datele necesare internarii pacientului si cerute in F.O. si ataseaza in F.O. toate documentele necesare conform legislatiei in vigoare; registratoarea care opereaza internarea raspunde de corectitudinea datelor inscrise in F.O.;
 • Daca pacientul NU poate prezenta dovada calitatii de asigurat, pacientul este notat in foaia de observatie ca „neasigurat” si va achita anticipat contravaloarea serviciilor de care va beneficia la caseria unitatii urmand ca dovada platii (chitanta) sa fie atasata in original la F.O.;
 • Arhiveaza dovada calitatii de asigurat;

In sectie:

 • Bolnavului neasigurat ajuns in sectie i se recomanda sa prezinte dovada de asigurat daca exista, pe timpul internarii. Asistenta sefa va trimite dovada de asigurat biroului de internari, unde va urma procedura prezentata mai sus.

Obligatii

Medicul curant in ambulatorul de specialitate:

 • Comunica pacientului toate informatiile necesare privind diagnosticul, investigatiile necesare pentru precizarea diagnosticului, si manevrele terapeutice;
 • Asista pacientul in a completa “Formularul de consimtamant al pacientului/apartinatorului” pentru tratamentul medical si operator;
 • Comunica pacientului necesitatea de a fi asigurat, si optiunile legate de calitatea de asigurat.

Sectii:

Medicul sef de sectie are obligatia:

 • Se asigura ca pacientul a fost informat cu privire la investigatiile, tratamentul si procedurile medicale pe care va trebui sa le urmeze pe perioada spitalizarii;
 • Aproba internarile si prelungirea internarii pentru pacientul la care inceteaza starea de urgenta sau nu beneficiaza de calitatea de asigurat;
 • Vizeaza si aproba transferul intre sectii si/sau spitale;
 • Se asigura ca nu se creaza discriminari intre pacienti.

Asistenta sefa:

 • Urmareste la fiecare FO daca este inscrisa de catre biroul de internari prezenta documentului care atesta calitatea de asigurat sau dovada platii cheltuielilor de spitalizare;
 • Preda la biroul de internari dovada calitatii de asigurat care a fost prezentata de pacientul internat;
 • in cazul in care pacientul nu beneficiaza de asigurare sociala de sanatate i se va aduce la cunostinta costul pe zi de spitalizare;

Biroul de internari/programari se afla pe Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, la subsolul Pavilionului nr. 14, telefon: 0256 493 088 int. 215.

Parerea ta ne intereseaza!

Written by Paul

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Clinica de Pneumologie Iasi Clinici medicale in Iasi

AJOFM Brasov